Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.150,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στα πλαίσια της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 59/24-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ