Λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση ή μη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Σακαβάρα Ιωάννας του Γεωργίου « Καφετέρια » με την επωνυμία « Κάρμα » στη Δεσκάτη