Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-μεταφορά αλατιού αποχιονισμού απο τις αλυκές Κίτρους Πιερίας-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕ 055