Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΑΡΙΔΑ “ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” ΣΤΙΣ 28/4/2021