ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣΚΑΡΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ