Επί αίτησης Κρέτσαβου Δημητρίου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ( με διαπλάτυνση κατά 5 τ.μ. περίπου δημοτικής οδού ως πεζοδρόμιο )