: Επί αιτήματος χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Δήμητρας