Επανεγκατάσταση του έργου του Χρήστου Μπουρονίκου στην πλατεία Δημαρχείου.