Εκμίσθωση μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου από φυσικές καταστροφές