Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική Ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ »