Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΡΟ»