Έγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»