Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 263.500,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).