«Έγκριση της προμήθειας σημαιών και ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές και τοπικές εορτές του Δήμου»