Έγκριση της 50/2021 απόφασης Δημάρχου περί προμήθειας λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης, στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας από τον covid-19, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δέσμευση της Ο.Ε. για την ανάλογη τροποποίηση του προϋπολογισμού μετά την έγκριση και δημοσίευσή του