Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» , με αριθ. μελ. 72/2011 αναδόχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ