Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής τελών χρήσης στο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία, για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου, για το έτος 2016.