Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Δήμητρας Δήμου Δεσκάτης »