Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιά » Αριθμ. Μελ. 57/2018 αναδόχου Ιωάννη Σιαμίδη & ΣΙΑ Ε.Ε.