Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικός ) του έργου « Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δήμητρας » αριθμ. μελέτης 83/2010 ( πρώην Δήμου Χασίων )