Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « Ανάπλαση χώρου στη γέφυρα Σακαβάρα » με αριθμό μελ. 34/2015 αναδόχου Βασιλείου Δήλμα ΕΔΕ