Έγκριση 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 62.500,00 € με Φ.Π.Α.