Εγκατάσταση μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης στην Τ.Κ. Παρασκευής-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΕ 055 (2001ΣΕ05500002)-ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ-ΑΠ. 78273/18-11-2020