Διάθεση πίστωσης 1.200,00 € για έκδοση λευκώματος με θέμα « Τα παιχνίδια που χάθηκαν »