Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Δήμητρας-2ος λογαριασμός