Δέσμευση για τη διάθεση πιστώσεων για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.