Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ FORUM TRAINING AND CONSULTING ΜΕ ΘΕΜΑ “Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν. 4782/2021 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 17/5/2021