Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-“ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ -ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ” ΣΤΙΣ 17/5/2021-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ