Δαπάνες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Δεσκάτης-2020-2021