ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ