ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)