ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 1%, ΦΟΡΟ 8%, ΦΟΡΟ 4%