ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΑΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ