Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε πωλητή λαϊκής αγοράς ( Τζημοροπούλου Ιωάννα του Ευθυμίου )