Χορήγηση ανανέωσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Κουφονίκο Βασίλειο του Γεωργίου