Απόφαση κατακύρωσης για το έργο «Τεχνικά έργα Δ.Ε. Δεσκάτης»