Απόφαση κατακύρωσης για την μελέτη «Μελέτη αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δεσκάτης»