Απόφαση για την έγκριση «Κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου»