ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ