Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση τελών Λαϊκής Αγοράς κατά το ήμισυ βάσει του Ν.4497/2017 άρθρο 19 παρ. 5 στους πωλητές που είναι ενταγμένοι στο ΚΕΑ