ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ