ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 404/2016 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ