ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ