ΑΠΟΦΑΣΗ 212-2023 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ-DPO 2024.