ΑΠΟΦ. 221-2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΚΑΚΙΑ.