ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 8%,ΦΟΡΟΣ 4% ΧΕΠ: Α/141,Β/27,Α/114,Α/112,Α/83,Β/19,Α/103,Α/102,Α/98,Α/96,Α/72,Α/77,Α/73,Α/85,Β/31,Α/148,Α/145,Α/144,Α/142,Α/139,Α/122,Α/84,Α/69,Β/30,Β/29,Β/26,Α/123,Α/115,Α/111,Α/55,Α/101,Α/71,Α/60,Α/50