ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/138,Α/140,Α/139,Β/40,Β/41,Α/152,Α/155,Α/142,Β/35,Β/37,Β/44,Α/170