Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 12.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) και των όρων της 234.3.1/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Δεσκάτης»