Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΧΙΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.