ΑΠΟΔΟΧΕΣ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015